Nobalso par Krimuldas muižas projektu "Ainavas melodijas Krimuldas muižā"

Ikviens vidzemnieks līdz 23. aprīlim var paust atbalstu, nobalsojot par pieteikumiem, kas iesniegti konkursam “Vidzemes kultūras programma 2020”. Krimuldas muiža vēlās turpināt iesākto tradīciju - kamermūzikas vakari, attīstot to tālāk un organizējot brīvdabas pasākumus vasarā! 

Projekta “Ainavas melodijas Krimuldas muižā” ietvaros paredzēti trīs brīvdabas pasākumi Krimuldas muižā šovasar. Uz Krimuldas pils terases krēslas stundā iecerētas tikšanās ar brīnišķīgiem, labi zināmiem un profesionāliem Latvijas instrumentālistiem – ģitāristu Mārci Auziņu, komponistu Jāni Lūsēnu un kokles virtuozi Laimu Jansoni. Katrs mūziķis ar savu mūzikas instrumentu kolekciju – Mārcis Auziņš ar dažnedažādām ģitārām, Jānis Lūsēns ar klavierēm, harmoniju, zvaniem, vibrafonu, Laima Jansone ar koklēm  -  Gaujas senielejas ainavu piepildīs ar akustisku, mediatīvu skanējumu, aicinot ikvienu koncerta apmeklētāju apzināties vienotā dabas un kultūras mantojuma vērtības Krimuldas muižā un visapkārt Vidzemē.

Balsot par Krimuldas muižas projektu iespējams Vidzemes plānošanas reģiona vietnē  ŠEIT. Balsot var ikviens iedzīvotājs no 16 gadu vecuma, vietnē autorizējoties caur www.latvija.lv, tā apstiprinot savu identitāti. Katram ir iespēja atdot balsi par trim dažādiem projektiem.

Projekta atbilstība Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātēm:

Projekta īstenošana atbilst prioritātei 1.5.4. Vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana – kultūrainavas izpēte un popularizēšana, izpratnes veidošana, objektu un informācijas pieejamība, jo tiks popularizēta Krimuldas muižas kultūrvēsturiskā ainava, aicinot projekta pasākumu auditoriju ne tikai to piedzīvot, bet arī apzināties vienotā dabas un kultūras mantojuma būtību un unikālo vērtību. Turklāt projekta īstenošana sniegs ieguldījumu Vidzemes kultūras programmas izvirzītā mērķa - nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi - sasniegšanā!

Līdz aprīļa beigām ekspertu komisija izvērtēs pieteiktos projektus un 5. maijā būs zināmi konkursa rezultāti. Programmas atbalstīto projektu saraksts tiks publicēts Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv.

Balsojums izsludināts, lai iesaistītu  sabiedrību un veicinātu viedokļa paušanu par to, kas vietējā mērogā ir būtiski, tomēr saņemto balsu apjoms negarantē finansējuma piešķiršanu. Iedzīvotāju balsojuma rezultāts dos skatījumu uz vidzemnieku priekšstatiem par kultūras aktivitātēm Vidzemē un ļaus lēmuma pieņēmējiem labāk izprast sabiedrības vajadzības.

Uzsāktā pilotaktivitāte ir solis ceļā uz to, lai veicinātu sabiedrības iesaisti valsts un pašvaldību iestāžu lēmumu pieņemšanā, tai skaitā par budžeta sadali dažādām iniciatīvām. Gūtie secinājumi par sabiedrības balsojumu būs vērtīgi gan Vidzemes plānošanas reģionam, veicinot sabiedrības līdzdalības procesu, gan pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm, lai attīstītu iedzīvotāju iesaistes mehānismus lēmumu pieņemšanā. 

Sabiedrības balsošana organizēta pilotprojekta ietvaros, ko īsteno Vidzemes plānošanas reģions Interreg Baltijas jūras reģiona projektā “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu sadarbībā ar projekta partneriem Latvijā, Vācijā, Somijā, Lietuvā un Polijā. Tā mērķis ir veicināt pilsonisko līdzdalību un izpratni par līdzdalības budžeta nozīmi pašvaldībās. Vairāk: www.empaci.eu.